April Fool Day Wish in Marathi | एप्रिल फुल शुभेच्छा

April Fool Day Wish in Marathi, April Fool Day Quotes in Marathi, April Fool Day Quotes 2022, April Fool Day Jokes

April Fool Day Wish in Marathi

जेव्हा तू आरशा समोर जातोस
तेव्हा आरसा तुला म्हणतो Beautiful Beautiful,
पण जेव्हा तु आरशापासून दूर जातोस
तेव्हा आरसा तुला म्हणतो April Fool April Fool!

जर कुणी तुला वेडा म्हटलं तर शांत रहा
जर कुणी तुला माकड म्हटलं तरी हसुन सोडुन दे
जर कुणी मुर्ख म्हटले तरीही त्याला माफ कर..
मात्र जर कुणी तुला स्मार्ट म्हटले तर ……
थोबाडीत दे त्याच्या..!

१ एप्रिलला चार-चौघींना
Propose करून टाका
पटल्या तर Cool
नायतर अगं ताई
एप्रिल फूल

तू चार्मिंग आहेस
तू इंटेलिजंट आहेस
तू क्युट आहेस
आणि मी ?
मी अशा अफवा पसरविणारा!
Happy April Fool’s Day!

2 ऑक्टोबर – गांधीजींसाठी
14 नोव्हेंबर : नेहरूंसाठी
15 ऑगस्ट : देशासाठी
1 एप्रिल: फक्त तुझ्यासाठी, Enjoy Your Day !
Happy April Fool’s Day!

१ एप्रिल
Propose करण्याचा एक उत्तम दिवस
हो म्हणाली तर उत्तम
नाही म्हणाली तर
म्हणायचे कसं
एप्रिल फूल बनवलं

मनात तू आहेस
स्वप्नात तू आहेस
माझ्या जीवनात ही तू आहेस
आज ज्या मुलीला
एप्रिल फूल बनवलं
ती पण फक्त तूच आहेस

जेव्हा मी तुझ्यावर प्रेम करतो,
तेव्हा सर्व लोकं जळतात,
माझं हे एवढं प्रेम बघून सर्व
एप्रिल फूल बनतात..

हे पण वाचा

close