Chhatrapati Shahaji Raje Jayanti Quotes In Marathi | छत्रपति शहाजी राजे भोसले जयंतीनिमीत्त विनम्र अभिवादन

Chhatrapati Shahaji Raje Jayanti Quotes In Marathi:- Shahaji Raje Bhosale Jayanti 2023, Shahaji Raje Bhosale.

Chhatrapati Shahaji Raje Jayanti Quotes In Marathi

स्वराज्य संकल्पक
छत्रपति शहाजीराजे भोसले यांच्या
जयंतीनिमीत्त विनम्र अभिवादन

स्वराज्य संकल्पक स्वराज्याचे मोठं सरकार छत्रपति शहाजी राजे भोसले यांना मानाचा मुजरा

राजकारणाचा आदर्श घालून देणारे,
स्वराज्यसंकल्पक छत्रपति शहाजीराजे भोसले,
यांना जयंतीनिमीत्त विनम्र
अभिवादन.

You may also like...