Eknath Shashthi Quotes In Marathi | श्री एकनाथ षष्ठी विनम्र अभिवादन

Eknath Shashthi Quotes In Marathi:- Eknath Shashthi 2023, Sant Eknath Maharaj, nath Shashthi Quotes In Marathi.

Eknath Shashthi Quotes In Marathi

संत शिरोमणी एकनाथ महाराजांना एकनाथषष्ठी निमित्त विनम्र अभिवादन

श्री संत एकनाथ महाराज यांनी आपल्या साहित्याद्वारे जनतेचे रंजन व प्रबोधन करून मोठे समाजकार्य केले आहे. त्यांचे साहित्य हे जीवनमूल्ये सांगणारे व प्रेरणा देणारे आहेत..
श्री एकनाथ षष्ठी निमित्त विनम्र अभिवादन

शांतीबह्म, संत शिरोमणी
संत श्री एकनाथ महाराज
यांना ‘नाथषष्ठी’निमित्त विनम्र अभिवादन

शरण शरण एकनाथा । पायी माथा ठेविला ॥१॥
नका पाहु गुण दोष । झालो दास पायांचा ॥२॥
आता मज उपेक्षिता । नाही सत्‍ता आपुली ॥३॥
तुका म्हणे भागवत । केले श्रॄत सकळा ॥४॥

हे पण वाचा

close