Rain Quotes In Marathi | पाऊस कोट्स मराठी

Rain Quotes In Marathi

Rain Quotes In Marathi

पाऊस आणि आठवण या दोघांचे घट्ट नाते आहे, फरक इतकाच की पाऊस शरीराला भिजवतो आणि आठवणी या मनाला.

आज पुन्हा धुक्याची पहाट आली, प्रत्येक पानावर तुझी प्रतिमा तयार झाली, मी शोधत राहिलो त्या दवबिंदूमध्ये तुला आणि तू प्रत्येक थेंबात विलीन झालीस.

धो धो कोसळत होता आता लागोलाग पडली उन्हे, आपण जरा कौतुक करावे, तर पाऊस करते नखरे.

हळुवार दाटली मेघ नभी, हळुवार पसरतो गारवा, सर्वांग फुलवे आगमनाने भरून वाहतो मनी स्पर्श नवा हर्ष नवा.

You may also like...