Samarth Ramdas Swami Quotes In Marathi | श्री समर्थ रामदास स्वामी ह्यांचे प्रेरणादायी विचार

Samarth Ramdas Swami Quotes In Marathi (Ramdas Swami quotes in Marathi) Ramdas Swami thoughts in Marathi.

Samarth Ramdas Swami Quotes In Marathi

वाट पुसल्याविण जाउ नये। फळ ओळखल्याविण खाऊ नये॥ पडिली वस्तु घेऊ नये। येकायेकी॥

उत्तम गुण तितुके घ्यावे !घेऊन जनास शिकवावे !उदंड समुदाय करावे !परी गुप्तरूपें !!

सत्यमार्ग सांडू नये। असत्य पंथे जाउ नये॥ कदा अभिमान घेउ नये। असत्याचा॥

विचारेविण बोलो नये। विवंचनेविण चालो नये॥ मर्यादेविण हालो नये। काही येक॥

सुखा आंग देऊ नये। प्रेत्न पुरुषे सांडू नये॥ कष्ट करि त्रासो नये। निरंतर॥

आळसे सुख मानू नये। चाहाडी मनास आणू नये॥ शोधल्याविण करू नये। कार्य काही॥

अति क्रोध करु नये। जिवलगांस खेदु नये॥ मनी वीट मानु नये। शिकवणेचा॥

हे पण वाचा

close