Swami Dayanand Saraswati Jayanti Wishes in Marathi | स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती निमित्त शुभेच्छा

Swami Dayanand Saraswati Jayanti Wishes in Marathi:- Swami Dayanand Saraswati Jayanti 2023 Messages, Status

Swami Dayanand Saraswati Jayanti Wishes in Marathi

स्वामी दयानंद सरस्वती
यांच्या जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन!

आर्य समाजाचे संस्थापक
स्वामी दयानंद सरस्वती
यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या स्मृतीस
विनम्र अभिवादन!

धर्मसुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती
यांच्या जयंती निमित्त हार्दिक शुभेच्छा!

भारतीय समाजसुधारक आणि आर्य समाजाचे संस्थापक
स्वामी दयानंद सरस्वती
यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या स्मृतीस
विनम्र अभिवादन!

महान समाजसुधारक
महर्षी स्वामी दयानंद सरस्वती
यांच्या जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन!

हे पण वाचा

close